Система внутрішнього забезпечення якості освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (Принципи та процедури)

Ідентифікаційний номер: 
2019-09-09-vr-8
Версія: 
1
Мова інформації: 
Українська
Формати: 
pdf
Розпорядник інформації: 
Відповідальна особа: 
Якименко Ю.І.
E-mail відповідальної особи: 

Дата актуальності: 
неділя, Вересень 9, 2029
Останні зміни: 
09/09/2019
Запланована частота оновлення: 
Частота оновлення: 
Ключові слова: 
Опис: 

1.1. Система внутрішнього забезпечення якості освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (СВЗЯО) має на меті забезпечення та підвищення якості освітньої діяльності, її відповідності міжнародним стандартам, формування в Університеті культури якості як основи конкурентоспроможності Університету та його випускників.

1.2. СВЗЯО розроблена на підставі Закону України «Про вищу освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18), «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» ESG 2015 (http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guide...) та діючих стандартів для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій (https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-minist...).

1.3. СВЗЯО включає: 1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників; 5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; 7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
9) інших процедур і заходів.

/повний текст в приєднаному документі/

Скачати оригінал документу: 
Умови використання: 
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язкови м посиланням на джерело отримання такої інформації.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.