Новини сайтів КПІ ім.Ігоря Сікорського

НАКАЗ № НОН/268/2023 ВІД 19.09.2023 РОКУ "Про внесення змін до окремих положень КПІ ім. Ігоря Сікорського"

З метою впорядкування змісту нормативних документів університету, у зв’язку зі зміною керівного складу університету та на виконання рішення Вченої ради університету від 05.06.2023 р. (протокол №6)

НАКАЗУЮ:

Наказ №НУ/182/2023 від 13.09.2023 "Про реєстр осіб, відповідальних за зв’язки підрозділів / автоматизованих систем КПІ ім. Ігоря Сікорського зі службою захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Відповідно до вимог законів України «Про інформацію», «Про Національну програму інформатизації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», з метою виконання наказу № НУ/98/2023 від 08.06.2023 «Про службу захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського»,

НАКАЗУЮ:

11 вересня 2023 р., ПРОТОКОЛ № 8// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. Конкурсні справи. 2. Про підсумки прийому здобувачів вищої освіти у 2023 році та основні завдання на новий навчальний рік. Доповідає – проректор з науково-педагогічної діяльності Олексій ЖУЧЕНКО 3. Поточні справи.

Порядок денний засідання Вченої ради

НАКАЗ № НОН/258/2023 ВІД 30.09.2023 РОКУ "Про проведення комплексу заходів для студентів першого курсу в рамках «Дня першокурсника» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

З метою успішної адаптації, організації і проведення зустрічей зі студентами 1 курсу бакалаврату в рамках «Дня першокурсника», підвищення їх поінформованості про діяльність університету,

Н А К А З У Ю:

Наказ №НУ/173/2023 від 25.08.2023 "Про проведення урочистих заходів з нагоди 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського та початку нового навчального року"

З метою належної організації заходів, присвячених 125-річчю з дня офіційного відкриття КПІ ім. Ігоря Сікорського та початку нового 2023-2024 навчального року та у зв’язку з обмеженнями, пов’язаними з проведеннями масових заходів під час дії правового режиму воєнного стану,

Н А К А З У Ю:

Наказ НУ/172/2023 від 23.08.2023 року "Про особливості роботи працівників під час організації освітнього процесу в осінньому семестрі 2023/2024 н.р. у змішаному режимі"

На виконання наказу № НОН/247/2023 від 09.08.2023 «Про особливості організації освітнього процесу в осінньому семестрі 2023/2024 н.р. у змішаному режимі»

Н А К А З У Ю:

Наказ №НУ/171/2023 від 22.08.2023 року "Про інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 03.07.2023 (Протокол № 7),

НАКАЗУЮ:

Наказ № НОН/250/2023 від 17.08.2023 року "Про проведення в КПІ ім. Ігоря Сікорського Міжнародної конференції з хімії, хімічної технології та екології за участю закордонних вчених"

З метою підвищення якості навчання, підвищення освітнього та наукового рівня студентів, аспірантів, науковців, розвитку і реалізації їх творчого потенціалу, а також зміцнення і розширення зв’язків між вітчизняними та зарубіжними навчальними та науковими закладами

НАКАЗУЮ:

Наказ № НУ/162/2023 від 07.08.2023 "Про перевірку стану організації захисту інформації в автоматизованих системах КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», з метою виконання наказів №НУ/98/2023 від 08.06.2023 р. «Про службу захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського», № НУ/143/2023 від 26.07.2023 р. «Про затвердження положення «Про осіб, відповідальних за зв’язки підрозділів / автоматизованих систем КПІ ім. Ігоря Сікорського зі службою захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського»»

НАКАЗУЮ:

Наказ №НУ/161/2023 від 07.08.2023 року "Про затвердження складу акредитаційної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського"

З метою забезпечення якості освітнього процесу, визначення відповідності діяльності кафедр критеріям і вимогам внутрішньої акредитації та у зв’язку зі змінами функціональних обов’язків керівного складу університету

НАКАЗУЮ:

Наказ №НОН/245/2023 від 03.08.2023 "Про затвердження складу стипендіальної комісії університету"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення» та з метою належного та своєчасного вирішення питань стипендіального забезпечення,

НАКАЗУЮ:

Наказ № НУ/159/2023 від 03.08.2023 року "Про затвердження плану пріоритетних заходів КБІС на 2023-2024 навчальний рік"

З метою виконання Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 рр., Програми стратегічного розвитку «Інформатизація університету на 2021-2023 рр.»

НАКАЗУЮ

Наказ №НУ/157/2023 від 02.08.2023 "Про затвердження типових форм договорів про навчання"

З метою забезпечення освітнього процесу та на виконання ч. 16 ст. 44 Закону України «Про вищу освіту»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типову форму договору про навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (Додаток 1).

2. Затвердити типову форму договору про надання платної освітньої послуги (Додаток 2).

3. Головному бухгалтеру (Субботіна Л.Г.) організувати та забезпечити:

Сторінки

Підписатися на Відкриті дані збирач - Новини сайтів КПІ ім.Ігоря Сікорського

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.