Новини сайтів КПІ ім.Ігоря Сікорського

Наказ «Про продовження строку роботи / виконання обов’язків науково-педагогічних працівників»

З метою недопущення порушення трудових прав працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, у зв’язку з неможливістю проведення конкурсного відбору в умовах дії правового режиму воєнного стану, відповідно до указу Президента України від № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № НУ/47/2022 ВІД 25.02.2022 "Про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Враховуючи запровадження правового режиму воєнного стану на території України, з метою забезпечення безпеки працівників і здобувачів вищої освіти університету та враховуючи лист МОН № 1/3277-22 від 25.02.2022

НАКАЗУЮ:

РП/50/2022 від 24.02.2022 "Про перевірку стану споруд цивільного захисту (сховищ, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів) у готовність для захисту учасників освітнього процесу"

З метою перевірки стану споруд цивільного захисту для укриття учасників освітнього процесу в умовах НС та виконання Розпорядження від 27.01.2022 р. № РП/22/2022 р. “Про приведення споруд цивільного захисту (сховищ, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів) у готовність для захисту учасників освітнього процесу”,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

Наказ НОН/91/2022 від 21.02.2022 "Про внесення змін до наказу від 22.10.21 № НУ/222/2021 "Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19"

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та на підставі рішення Адміністративної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 18.02.2022

НАКАЗУЮ:

Розпорядження № РП/46/2022 від 16.02.2022 " Про визначення переліку робіт з підвищеною небезпекою та переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки в структурних підрозділах Університету"

На виконання наказу ректора від 14 лютого 2022 року № НГФ/17/2022 «Про затвердження плану заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки Головним управлінням Держпраці у Київській області» відповідно до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 року № 15 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою» (НПАОП 0.00-4.12-2005) (додаток 1), постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 року № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (додаток 2) та постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» із змінами (додаток 3)

ЗОБОВ’ЯЗУЮ

Контингент контрактних студентів становм на 01.02.2022 року!

Новини ДЕФ - пн, 02/14/2022 - 15:22

Шановні керівники та бухгалтери освітніх структурних підрозділів!

14 лютого 2022 Р., ПРОТОКОЛ № 3// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. Звіт проректора з наукової роботи. Доповідає – проректор Віталій ПАСІЧНИК

2. Про підсумки навчально-виховної роботи в Університеті у 2021 році. Доповідає – проректор Наталія СЕМІНСЬКА

3. К о н к у р с н і с п р а в и:

4. П о т о ч н і с п р а в и:

Порядок денний засідання Вченої ради

Наказ № НУ/31/2022 від 08.02.2022 "Про затвердження в новій редакції положень про факультет біотехнології і біотехніки й кафедри у його складі"

Відповідно до наказу від 10.11.2021 № НУ/245/2021 «Про факультети та навчально-наукові інститути КПІ ім. Ігоря Сікорського»

НАКАЗУЮ:

Наказ № НОН/47/2022 від 07.02.2022 "Про організацію та планування освітнього процесу на 2022-2023 навчальний рік"

З метою якісної та своєчасної підготовки до нового 2022 -2023 навчального року, виконання вимог Закону України «Про вищу освіту»

НАКАЗУЮ:

Наказ № НОН/46/2022 від 04.02.2022 "Про проведення Дня відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського КПІАбітFest 12 лютого 2022 року"

З метою активізації профорієнтаційної роботи з обдарованою молоддю, залучення її до навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського,

НАКАЗУЮ:

Наказ №НУ/23/2022 від 31.01.2022 "Про зміни в організаційній структурі департаменту міжнародного співробітництва КПІ"

Про зміни в організаційній структурі департаменту міжнародного співробітництва КІЛ ім. Ігоря Сікорського Відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 17.01.2022 року (Протокол № 1)

НАКАЗУЮ:

Наказ № НОН/38/2022 від 31.01.2022 "Про затвердження Положення про преміювання працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського за публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection"

З метою підвищення впливовості наукових досліджень та якості підготовки здобувачів вищої освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», заохочення дослідників до розширення існуючих і налагодження нових міжнародних наукових зв’язків та оприлюднення наукових результатів у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science Core Collection, зростання рейтингу університету та на виконання рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 17.01.2022 р. (протокол №1)

НАКАЗУЮ:

28 СІЧНЯ 2022 Р., ПРОТОКОЛ № 2// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Про внесення змін до рішення Вченої ради Університету від 17.01.2022 року стосовно ліміту стипендіатів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 46 від 26 січня 2022 р. «Про внесення зміни до пункту 13 Порядку призначення і виплати стипендій». Доповідач - перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

Порядок денний засідання Вченої ради

28 СІЧНЯ 2022 Р., ПРОТОКОЛ № 2// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Про внесення змін до рішення Вченої ради Університету від 17.01.2022 року стосовно ліміту стипендіатів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 46 від 26 січня 2022 р. «Про внесення зміни до пункту 13 Порядку призначення і виплати стипендій». Доповідач - перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

Порядок денний засідання Вченої ради

Сторінки

Підписатися на Відкриті дані збирач - Новини сайтів КПІ ім.Ігоря Сікорського

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.