Новини сайтів КПІ ім.Ігоря Сікорського

Розпорядження №РП/335/2023 від 17.10.2023 року "Про проведення Комплексного моніторингу якості довгострокових залишкових знань з іноземної мови студентів ІІІ курсу (2021 року вступу)

На виконання наказу Ректора №НУ/198/2022 від 11 листопада 2022 року «Про затвердження Положення про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців»

ДОРУЧАЮ:

Розпорядження №РП/334/2023 від 16.10.2023 року "Про проведення Комплексного моніторингу якості залишкових шкільних знань студентів І курсу (2023 року вступу)"

На виконання наказу Ректора №НУ/198/2022 від 11 листопада 2022 року «Про затвердження Положення про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців»

ДОРУЧАЮ:

Розпорядження №РП/331/2023 від 12.10.2023 "Про проведення календарних контролів в 2023-2024 навчальному році "

На виконання Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

ПРОПОНУЮ:

Наказ №НОН/300/2023 від 11.10.2023 "Наказ про проведення ХІІ Фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2023»"

З метою залучення учнівської та студентської молоді, науковців і підприємців до участі у дослідницьких програмах і проєктно-конструкторській діяльності, задля їх подальшої комерціалізації, створення стартапів і виведення інноваційних продуктів на міжнародний та національний ринки, в період з 24 по 27 жовтня 2023 року на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського відбудеться ХІІ Фестиваль інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2023» (далі - Фестиваль).

В рамках Фестивалю відбудуться: Урочисті заходи щодо відкриття ХІІ Фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2023» за участі представників органів державної влади та місцевого самоврядування України, українських та міжнародних учасників Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Ukraine», представників українських та міжнародних фондів; Міжнародний форум «Інтернаціональна підтримка інноваційної трансформації України»; Презентація Віртуальної виставки «Sikorsky Challenge Immersive»; Тематичні панельні дискусії; Виставка (віртуальна) стартап-проєктів, проривних науково-технічних розробок; Фінал Конкурсу інноваційних стартап-проєктів, що відбуватиметься в 6 секціях

На забезпечення заходу

НАКАЗУЮ:

Наказ № НОН/283/2023 від 29.09.2023 "Про затвердження науково-методичних комісій університету зі спеціальностей"

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти та відповідно з рішенням Вчених рад факультетів, навчально-наукових інститутів

НАКАЗУЮ:

Наказ №НУ/195/2023 від 29.09.2023 "Про затвердження системи управління КПІ ім. Ігоря Сікорського"

У зв’язку з вдосконаленням функціональних обов’язків керівного складу КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ №НОН/279/2023 ВІД 26.09.2023 "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників"

На виконання вимог Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і «Про вищу освіту» та відповідно до наказу від 08.02.2023 NoНУ/19/2023 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

НАКАЗУЮ:

02 жовтня 2023 Р., ПРОТОКОЛ № 9// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. Конкурсні справи. 2. Поточні питання. (Порядок денний буде редагуватися)

Порядок денний засідання Вченої ради

Розпорядження №РП/312/2023 від 26.09.2023 "Про навчання працівників університету у системі цивільного захисту"

Відповідно до Плану підготовки цивільного захисту університету у 2023 році та на виконання наказу ректора КПІ. ім. Ігоря Сікорського від 14.09.2023 року № НУ/183/2023 “Про підготовку та проведення спеціального об’єктового тренування цивільного захисту”,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

Наказ № НОН/276/2023 від 25.09.2023 року "Про введення в дію оновлених освітніх програм університету"

На виконання рішень Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 11 вересня 2023 р. (протокол № 8) та у зв’язку з введенням в дію нових стандартів вищої освіти зі спеціальностей 081 Право та 073 Менеджмент

НАКАЗУЮ:

Наказ №НУ/189/2023 від 25.09.2023 року "Про внесення змін до наказу від 07.09.2023 № НУ/178/2023 "Про надання службі захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського інформації про наявні у структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського"

В зв'язку з рекомендаціями від осіб відповідальних за зв'язки зі службою захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського та з метою вдосконалення процедури надання службі захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського інформації про наявні у структурних підрозділах засоби інформатизації, електронні інформаційні ресурси та бази даних,

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № НОН/268/2023 ВІД 19.09.2023 РОКУ "Про внесення змін до окремих положень КПІ ім. Ігоря Сікорського"

З метою впорядкування змісту нормативних документів університету, у зв’язку зі зміною керівного складу університету та на виконання рішення Вченої ради університету від 05.06.2023 р. (протокол №6)

НАКАЗУЮ:

Наказ № НУ/185/2023 від 15.09.2023 року "Про проведення самоаналізу (внутрішньої акредитації) діяльності кафедр"

На виконання рішення методичної ради університету від 07.09.2023 р. та з метою внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, визначення відповідності кафедр університету вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, критеріям зовнішньої акредитації освітніх програм всіх рівнів підготовки здобувачів вищої освіти,

НАКАЗУЮ:

Наказ №НУ/182/2023 від 13.09.2023 "Про реєстр осіб, відповідальних за зв’язки підрозділів / автоматизованих систем КПІ ім. Ігоря Сікорського зі службою захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Відповідно до вимог законів України «Про інформацію», «Про Національну програму інформатизації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», з метою виконання наказу № НУ/98/2023 від 08.06.2023 «Про службу захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського»,

НАКАЗУЮ:

11 вересня 2023 р., ПРОТОКОЛ № 8// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. Конкурсні справи. 2. Про підсумки прийому здобувачів вищої освіти у 2023 році та основні завдання на новий навчальний рік. Доповідає – проректор з науково-педагогічної діяльності Олексій ЖУЧЕНКО 3. Поточні справи.

Порядок денний засідання Вченої ради

Сторінки

Підписатися на Відкриті дані збирач - Новини сайтів КПІ ім.Ігоря Сікорського

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.